Litterarum, fira d'espectacles literaris

Fira del Llibre Ebrenc

Concurs de grafit 10 anys de Fira Llibre Ebrenc

FIRA LLIBRE EBRENC

Amb motiu dels 10 anys de la Fira del Llibre Ebrenc, la comissió organitzadora (formada pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, l’Ajuntament de Móra d’Ebre i l’Institut Ramon Muntaner), convoca les bases del Concurs de Grafit que es realitzarà al lloc on se celebra la Fira.

BASES DEL CONCURS:
1. Participants: 
Podran participar en aquest concurs totes les persones que siguin majors de 16 anys. La inscripció podrà ser de manera individual o col·lectiva.
2. Inscripcions: 
– La inscripció és gratuïta. Data límit: abans del divendres 23 d’abril de 2013. 
– Els participants hauran d’enviar per correu electrònic, a l’adreça informacio@llibresebrencs.org, amb un o diversos correus (amb el títol del projecte en el camp «assumpte») la documentació següent:
o Fitxa d’inscripció (adjunta a aquestes bases)
o Fotomuntatges amb la proposta artística presentada en format digital
o Currículum on es faci constar l’experiència (en el cas de tenir-ne) en treballs similars de grafits (adjuntar fotografies d’altres grafits que s’hagin realitzat)
3. Temàtica dels projectes:  
Els projectes presentats hauran de ser dedicats a algun d’aquests temes: els llibres, la literatura ebrenca, el món del llibre, la lectura, les fires de llibres, tot allò relacionat amb els llibres, la lectura i la seua promoció.
La proposta artística haurà de portar incorporada en algun lloc, obligatòriament, la llegenda següent: 10 anys de Fira del Llibre Ebrenc (2004-2013) 
També caldrà deixar un espai on posar el text «Fira del Llibre Ebrenc, Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Móra d’Ebre i Institut Ramon Muntaner», que l’organització facilitarà en una plantilla perquè siguin pintats en el lloc i amb els colors triats per l’artista.
4. Mides de l’espai que es pintarà:
Es tracta d’una paret d’unes dimensions de 7 m d’amplada per 7 m d’alçada de ciment. La superfície principal a dissenyar és de 50 m2 aprox., situada a la plaça de la Cultura de Móra d’Ebre, lloc on es realitza la Fira.
5. Fotomuntatges;
Els participants hauran de presentar la proposta artística en un fotomuntatge, a partir les tres imatges que es facilitaran, en mida DIN A3 i que s’aproximi el màxim possible al resultat final. La proposta haurà de reproduir-se fidelment al lloc on es realitzarà i al seu entorn, tenint en compte les imatges del lloc.
6. Condicions tècniques:
L’autor o autors hauran d’utilitzar la tècnica del grafit.
Els materials que hauran d’utilitzar-se seran els esprais o altres materials similars que tinguin gran resistència a les inclemències del temps atmosfèric, que s’adhereixin al ciment de base i no el perjudiquin.
Les úniques despeses de logística que assumirà l’organització del premi serà la bastida necessària per fer el grafit.
S’estudiarà amb el/la guanyador/a la possibilitat de fer una capa final antivandàlica contra possibles atacs amb pintures.
7. Premi: 
L’autor (o autors) de la proposta premiada rebrà un premi econòmic de 850 €, sotmès als impostos segons indiqui la legislació vigent.
El guanyador o guanyadors pintaran la seva obra en la paret esmentada, i rebran el premi una vegada finalitzada l’obra i validada pel jurat.
Durant tot el procés es realitzaran diverses sessions fotogràfiques que acabaran en una exposició del projecte i dels objectius artístics que vol aconseguir. El/la guanyador/a cedirà tots els drets a l’organització del premi i podrà presentar un lloc per a la realització de l’exposició en la població que trobi oportuna.
8. Realització del grafit: 
El projecte guanyador haurà de realitzar-se aproximadament entre el 2 i el 21 de maig (dues setmanes) com a màxim, a partir de la resolució del jurat i informació al projecte guanyador.
9. Criteris de valoració:  
Es tindran en compte els criteris següents, sobre un màxim total de 20 punts:
1) Originalitat, adequació a les bases i qualitat artística (fins a 10 punts).
2) Integració a l’entorn. S’hauran de tindre en compte la integració de les deformacions i el color de base de la paret amb el disseny (3 punts).
3) Presentació de la proposta del projecte (5 punts).
4) Currículum amb l’experiència en grafits (2 punts).
10. Jurat: 
El jurat serà l’encarregat d’escollir el projecte guanyador i estarà integrat per:
– El director de la Fira del Llibre Ebrenc Ebrenc
– La regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Móra d’Ebre
– El director de Lo Pati · Centre d’Art de les Terres de l’Ebre
– Un representant tècnic de la Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Móra d’Ebre
– Altres persones expertes que triï l’organització
Els membres del jurat podran delegar el seu vot en una altra persona si ho troben oportú. El jurat podrà declarar desert el premi. La decisió del jurat serà irrevocable.
11. Documentació gràfica que es facilitarà als concursants: 
– tres imatges actuals de la situació de la paret i de la zona per a la realització dels fotomuntatges
– fitxa d’inscripció
12. Condicions de participació:
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
L’organització es compromet a no utilitzar les dades personals dels autors fora de l’ús exclusiu del concurs.
Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta de forma inapel·lable pel jurat.
*Per qualsevol dubte: 
informacio@llibresebrencs.org
Més informació: 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Els comentaris estan tancats.