Litterarum, fira d'espectacles literaris

Fira del Llibre Ebrenc

El programa 33 REComana sobre Litterarum a TV3 i al Canal 33

LITTERARUM

Duran la setmana del 27 de maig al 2 de juny es visualitzarà a TV3 i al Canal 33 de Televisió de Catalunya, diferents peces de 20 segons sobre alguns dels espectacles de Litterarum, fira d’espectacles literaris 2013. Els podeu veure en els horaris, aproximats, següents:

A TV3 es passarà 4 vegades:

  • 28/5   22:00
  • 30/5   15:00
  • 31/5   16:45

Al canal 33 es passarà:

  • 28/5  21:45 peça curta
  • 28/5 22:30 petit reportatge

tv3canal33

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest